Şirift Ölçüsü:
Ab
Ab
Ab
Rəng:
Şəkil:
Cam Balkon Əlaqə
+17°C Instagram Menyu

Temperli Şüşələr

Temperli Şüşələr

Əgər temperli şüşə qırılarsa, adı şüşədən fərqli olaraq onun hissələri çox kiçik və sinmiş hissəciklərin kənarlarının küt olduğundan yaralanma və kəsmə riskini məhdudlaşdırır. Bu xüsusiyyətlərinə görə temperli şüşələr təhlükəsiz şüşələr sinfinə aid olunur və məişətdə geniş istifadə olunur. Temperli şüşələrin üstünlükləri: Zərbəyə davamlılıq adı şüşədən 6-7 dəfə çoxdur İstiliyə dayanıqlıdır (təxminən 200˚C) əyilməyə müqaviməti yüksəkdir – 120 N/mm2 (adi şüşədə-60 N/mm2) sındığı zaman xəsarət yetirməyən xırda hissələrə bölünür və s. temperli şüşələri emal etmək, eyni zamanda yonmaq, kəsmək və deşmək olmaz.
Şüşənin min ölçüsü: 250mm x 100mm
Şüşənin max ölçüsü: 6000mm x 3210mm
Şüşənin qalınlığı: 4mm – 19mm

Təklif olunan məhsullar 1kv/m görə hesablanır
AZN
25-150