Şirift Ölçüsü:
Ab
Ab
Ab
Rəng:
Şəkil:
Cam Balkon Əlaqə
+17°C Instagram Menyu

Avtomatik Qapılar

Avtomatik Qapılar

Qaraj qapılarının istehsalatı

Qaraj qapılarının istehsalında 40-45 mm qalınlıqda sendviç-panellər, 0,4 mm qalınlıqda sinklənmiş poladdan hazırlanmış lent (sink örtüyünün qalınlığı 16 mkm) də daxil olmaqla yüksək keyfiyyətli komplektləşdiricilər və materiallar istifadə olunur. Panelin üz tərəfində 20-25 mm ölçüdə poliamid hisəciklərinə malik modifikasiya edilmiş poliuretan örtük vurulmuşdur.
Bugün qaraj qapıları sadəcə avtomobilinizin mühafizə vasitəsi deyildir, həmçinin istənilən evin fərdi üslubunu və memarlıq həllini qeyd edə bilən konstruksiyadır. Müasir qaldırıcı qaraj qapıları özlərində funksionallığı və estetik xarici görünüşü ehtiva edir.Qaraj qapılarının bir çox növü mövcuddur, bunlardan bizim şirkət sizə seksiyalı qaraj qapılarını təklif edir. Bu qapıların başqa qapılardan üstünlüyünün nədən ibarət olmasına nəzər salaq.

Təklif olunan məhsullar 1kv/m görə hesablanır